NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Bron:
The Soundry

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Zwevingen

Als twee geluidsbronnen met een klein verschil in frequentie met een gelijke geluidssterkte geluid uitzenden, ontstaat er een zweving. Men hoort namelijk een verandering in de amplitude van de geluidssterkte. Als beide geluidsbronnen een signaal uitzenden met een amplitude A dan heeft de zweving een amplitude van 2A. De frequentie waarmee we de zweving waarnemen is gelijk aan het verschil tussen de twee uitgezonden frequenties.
Bij het stemmen van een gitaar etc. maken we hiervan gebruik. Ook zijn zwevingen goed waar te nemen op de rivier als een dubbel schroevige boot voorbijvaart.