NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

De Verschuivingswet van Wien

De verschuivingswet van Wien is ontdekt door Wilhelm Wien in 1896.
Deze wet leert ons dat het product van temperatuur en golflengte constant is.
Verder is ook in de animatie hieronder te zien dat als de temperatuur van het lichaam toeneemt, de top van zijn energie verdeling naar kortere golflengten verschuift, hetgeen de kleurverandering van het lichaam veroorzaakt.
Men kan de verschuivingswet van Wien dus gebruiken om de temperatuur van hete lichamen, zoals ovens of sterren, te bepalen door het meten van de golflengte, waarbij de stralingsintensiteit maximaal is.
De wet van Wien geeft ook een methode om de constante van Planck (h) te bepalen met de van de experimentele waarde van de constante (b) en de definitie van deze grootheid, uitgedrukt in h, c en k.
De overeenstemming van de resultaten met andere metingen van de constante van Planck is een nieuw bewijs voor de juistheid van de verdelingswet van Planck.