NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Interferentie van golven

Als twee of meer golven in tijd en ruimte samenvallen, treedt het verschijnsel interferentie op.
Een voorbeeld van interferentie vindt men bij een golfbeweging die tot een begrensd deel van de ruimte beperkt is, zoals een snaar met twee vaste uiteinden, een vloeistof in een goot of een elektromagnetische golf in een metalen holte.
De interferentie leidt dan tot zogenaamde staande golven; als twee golven met gelijke frequentie en amplitude samenvallen, ontstaat er een staande golf.
De rode golf is de resulterende golf van de twee interfererende golven; de blauwe en de zwarte.
Golven met een verschillende frequentie veroorzaken een zweving: