NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
J.J Rousseau

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Transformator


Een transformator bestaat uit een metalen kern met twee of meer spoelen. De metalen kern is opgebouwd uit lamellen. De wikkeling waar elektrische energie aangevoerd wordt is de primaire wikkeling. De wikkeling waar energie afgenomen wordt is de secundaire wikkeling. Een transformator werkt alleen op wisselspanning. Door aan de primaire wikkeling een wisselspanning Up aan te sluiten gaat er een wisselstroom Ip lopen. Deze wisselstroom veroorzaakt een wisselend magneetveld Bp in de metalen kern. Dit wisselend magneetveld veroorzaakt in de secundaire wikkeling een wisselspanning Us.

Transformatorkern met twee wikkelingen

Als er aan de secundaire wikkeling van de transformator geen belasting is aangesloten dan zal er door de secundaire wikkeling geen stroom lopen. Ook door de primaire wikkeling zal geen noemenswaardige stroom lopen. Bij de primaire wikkeling veroorzaakt het opgewekte wisselend magneetveld een zelfinductiespanning. Deze zelfinductiespanning werkt de netspanning tegen en is bij een onbelaste transformator gelijk aan de netspanning. Er zal geen stroom lopen. In praktijk loopt er echter toch een klein stroompje dit heet de nullaststroom I0. Hoe beter een transformator is hoe kleiner de nullaststroom.

transformator met belasting

Als er een belasting aan de secundaire wikkeling wordt aangesloten gaat er door de secundaire spoel een stroom lopen Is. Deze stroom veroorzaakt een tweede magneetveld Bs dat het magneetveld van de primaire wikkeling Bp tegenwerkt. Het magneetveld dat overblijft produceert een zelfinductiespanning die niet groot genoeg is om de aangesloten primaire spanning op te heffen. Bij een gelijkblijvende netspanning zal de primaire stroom toenemen tot het magneetveld zijn oorspronkelijke sterkte heeft bereikt.
Stel dat het magneetveld in de metalen kern van de transformator overal dezelfde grootte heeft. Elke wikkeling zal een zelfde hoeveelheid krachtlijnen omvatten. Dit betekent ook dat in elke wikkeling een zelfde elektrische spanning (EPrimair =Esecundair) ge´nduceerd wordt. De spanning over een spoel van een transformator is evenredig met het aantal wikkelingen.

Wikkelverhouding

Over de uit vier windingen bestaande primaire wikkeling (Np) staat een ge´nduceerde spanning van 4 x E.
Over de uit drie windingen bestaande secundaire wikkeling (Ns) staat een ge´nduceerde spanning van 3 x E.
De verhouding tussen de spanningen is dus gelijk aan de verhouding van het aantal wikkelingen.
Up: Us = Np: Ns

Bovenstaande tekst is overgenomen van Stichting O+A