NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Ángel Franco García

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Wet van Stokes Re«1

In dit applet wordt gekeken naar een bol die onder een hoek wordt weggeschoten in een stof met een laag Reynoldsgetal. De wrijvingskracht is daarom rechtevenredig met de snelheid.
Op de bol worden twee krachten uitgeoefend;
  1. de zwaartekracht (Fz =mg)
  2. de wrijvingskracht (Fw = -mbv)
met
m de massa (kg)
g de valversnelling (ms-2)
b een constante (s-1)
v de snelheid (ms-1)