NAVIGATIE

Terug naar spectrum pagina met alle elementen

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
John Talbot

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Spectrum van xenon gas ontlading

De afbeelding hieronder is het kleuren spectrum van xenon in aangeslagen toestand.
Je browser ondersteunt geen Java.
Dit is een jpeg bestand (van minder kwaliteit) van het spectrum:

Zowel neutraal als geïoniseerd xenon draagt bij aan de emissielijnen in bovenstaand spectrum.
Het spectrum wordt berekend en getekend m.b.v. een Java programma. Dit programma leest een bestand, waarin een lijst staat van die emissielijnen. Van die emissielijnen is zowel de golflengte als de bijbehorende lichtsterkte vastgelegd.
Bij het afbeelden van het spectrum kan steeds een kleine vertraging optreden omdat het applet de gegevens van de emissielijnen van xenon eerst leest en daarna het spectrum berekent en tenslotte in beeld brengt.

N.B. : Het Java programma produceert 24 bits kleurentekeningen. Het kan handig zijn om het aantal bits te verhogen om de details in de spectra zichtbaar te maken.


De volgende variabelen zijn in te stellen:

  • varieer de lijnbreedte van 1 tot 4 (2.5 is het best)
  • varieer het contrast van 10 tot 15 (10 is het best)
  • varieer het continuüm van 0 tot 0.7 (0.25 is het best)

    xenon spectrum opgesplitst in twee delen:
    van 400 tot 550 nanometer:

    en van 550 tot 700 nanometer: