NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
John Talbot

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Kleuren spectra van elementen in aangeslagen toestand

De spectra direct hieronder zijn Jpeg-bestanden van de meest voorkomende elementen in het zonnespectrum in volgorde van afnemende aanwezigheid.
Na deze Jpeg-plaatjes is er tabel met de mogelijkheid om naar pagina waarop elk element afzonderlijk staat vermeld met eventuele mogelijke variaties zoals in contrast en lijnbreedte kunt uitproberen.
Wilt u alle applets in een keer zien, klik dan hier voor alle elementen.

Waterstof

Helium

Zuurstof

Koolstof

Stikstof

Neon

Magnesium

Silicium

Zwavel

IJzer

Aluminium

Calcium

Argon

Natrium

Krypton

Xenon

Het Java programma produceert 24 bits kleurentekeningen. Het kan handig zijn om het aantal bits te verhogen om de details in de spectra zichtbaar te maken. Vooral schermen die beperkt zijn tot 256 kunnen niet alle kleuren juist weergeven. Probeer uw schermresolutie op te voeren naar 16 of zelfs 24 bits (16 miljoen kleuren).

Waarschuwing: Er kan steeds een kleine vertraging optreden omdat elk applet de gegevens van de emissielijnen van het element eerst leest en daarna het spectrum berekent...

De meest voorkomende elementen in het zonnespectrum.
(in volgorde van afnemende aanwezigheid)
Atoom
Nummer
Element Symbool Data bestand Emissie Lijnen
4000-7000 Å
Jpeg
afbeelding
1 Waterstof H Waterstof.TXT 5 JPEG
2 Helium He Helium.TXT 23 JPEG
8 Zuurstof O Zuurstof.TXT 73 JPEG
6 Koolstof C Koolstof.TXT 27 JPEG
7 Stikstof N Stikstof.TXT 84 JPEG
10 Neon Ne Neon.TXT 75 JPEG
12 Magnesium Mg Magnesium.TXT 54 JPEG
14 Silicium Si Silicium.TXT 109 JPEG
16 Zwavel S Zwavel.TXT 39 JPEG
26 IJzer Fe IJzer.TXT 235 JPEG
11 Aluminium Al
Aluminium.TXT 38 JPEG
20 Calcium Ca Calcium.TXT 78 JPEG
18 Argon
Ar
Argon.TXT
159 JPEG
11 Natrium Na Natrium.TXT 90 JPEG
36 Krypton Kr Krypton.TXT 75 JPEG
54 Xenon Xe Xenon.TXT 139 JPEG
Alle spectra Hoge resolutie 784 X 64


Atoom nummer Het aantal protonen in de kern van het element.
Element Klik op de naam van een element in deze kolom en u gaat de pagina met het applet dat de emissie lijnen zal weergeven.
Symbool Symbool in het periodiek systeem der elementen
Data bestanden Klik op een element om een tekstbestand op te vragen waarin een lijst met emissielijnen in nanometer staan met de daarbij horende sterkte.
Emissie lijnen
400-700 nm
Aantal emissie lijnen in het zichtbare licht
Jpeg plaatje JPEG screen grab (784 X 8). De kleine hoogte is om de transmissietijd te verkorten, het kan vergroot worden naar 64 pixels door HEIGHT=64 te gebruiken in IMG tag of het HTML-bestand. Als u het bestand buiten uw browser wilt gebruiken, kunt u het plaatje vertikaal vergroten met een tekenprogramma.
Original data Spectra van neutraal en enkel geïoniseerde elementen van het Astronomical Data Center (ADC) catalog A6016, van Reader J., Corliss Ch.H. :1981, 'Line Spectra of the Elements', CRC Handbook of Chemistry and Physics; NSRDS-NBS 68

Het element, golflengtebereik en de bandbreedte worden allen gebruikt door de applet variabelen (parameter=PARAM tags) in de HTML bron voor deze pagina. Er zijn ook nog andere opties zoals de breedte en de hoogte van het spectrum in pixels. Ook het contrast kan gevarieerd worden.
Er is ook een mogelijkheid om een continue zwartlichaam spectrum over het geheel heen te projecteren van variabele sterkte en de golflengte te beperken.
Hier zijn de variabelen voor Neon weergegeven:


<APPLET CODE=discharge.class WIDTH=784 HEIGHT=64>
<PARAM NAME=element VALUE=NEON.TXT>
<PARAM NAME=startWavelength VALUE=4000>
<PARAM NAME=endWavelength VALUE=7000>
<PARAM NAME=lineWidth VALUE=2.5>
<PARAM NAME=contrast VALUE=10>
<PARAM NAME=continuum VALUE=0.3>
</APPLET>
  

Het gestimuleerde gasontlading spectrum is samengesteld door elke emissielijn aan een gaussische kromme toe te wijzen en elk punt in het spectrum wordt berekend door de wiskundige som van alle emissielijnen. .

Contrast:

Bereik: Continuum

Natuurkunde:

In veel plasma omgevingen is er een resident achtergrond licht dat het spectrum kan vervuilen door of scattering van een uitwendige witte bron of door inwendige transmissies met ijzerion continuum. Dit zorgt ervoor dat een zuivere achtergrond zichtbaar wordt als een zwakke regenboog onder de meeste emissielijnen. Dit zorgt voor een prttig gekleurde achtergrond dit de ruimtes tussen de emmissielijnen opvult.

Natuurkundige achtergrond


Er zijn twee lijn verbreding mechanismes: instrumentele en intrinsieke :