NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Onbekend

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Magnetisch veld van een spoel

Een spoel bestaat uit een aantal (coaxiale) cirkelvormige windingen. Door elke winding gaat dezelfde stroomsterkte. Het magnetisch veld van zo´n spoel kun je bepalen door de magnetische velden van alle afzonderlijke windingen op te tellen. In de applet hieronder is daarom kleine golvingen te zien in de ruimte tussen de spoelen. Dit is goed te zien bij 5 windingen en een afstand 8 tussen windingen.
Als een spoel zeer lang is, geldt voor punten in de spoel ver van de uiteinden:

met
µ0 = 4 π x 10-7 (m kg C-2)
B = magnetische veldsterkte (T)
I = stroomsterkte (A)
L = lengte van de spoel (m)

Voor een punt aan één van de uiteinden geldt:

Dit is de helft van de waarde in het midden van de spoel.
Lange spoelen worden gebruikt om homogene magnetische velden op te wekken.