NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Relativiteitsprincipe

De Duitse fysicus Albert Einstein (1879-1955) stelde in 1905 het speciale relativiteitsprincipe op, namelijk

alle natuurwetten moeten gelijk zijn voor alle inertiaalwaarnemers die met constante snelheid t.o.v. elkaar bewegen.

Het gevolg van deze eis is, dat hij beperkingen oplegt aan de wiskundige formuleringen van de wetten van de dynamica (zgn. galileitransformatie).
Omdat deze wetten geformuleerd t.o.v. een inertiaalwaarnemer, de lichtsnelheid c bevatten, betekent dat het door Einstein geformuleerde speciale relativiteitsprincipe eist dat

de lichtsnelheid onafhankelijk van de beweging van de waarnemer is.