NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Relatieve snelheid en referentiekader

Ter vergelijking zijn hier een aantal snelheden gegeven:
het object afgelegde weg in een seconde afgelegde weg in een uur
Levend sperma 45 um (=10-6 m) 16.2 cm
Slak 15 mm (=10-3 m) 54 m
Schildpad 1 cm 3.6 m
Mens lopend 1.4 m 5 km
Mens rennend 3.5 m 12.6 km
Vliegende bij 5 m 18 km
Snoek 9 m 32.4 km
Zwemmende schildpad 9 m 32.4km
Jagende cheeta 29 m 104 km
Jagende havik 37 m 133 km
Auto 62 m 223 km
Commercieel vliegtuig 267 m 961 km
Geluid (in lucht) 340 m 1224 km
Aarde bij de evenaar 460 m 1650 km
SR-71reconnaissance 980 m 3528 km
Maan rond de aarde 1000 m 3.6x106 m
Aarde om de zon 29 km 1.04x108 m
Aarde en zon om het middelpunt
van het melkwegstelsel
210 km 7.56x108 m
Licht 3x108 m 1.08x1012 m