NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Michael Ruder/Annett Baumgartner

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Polarisatie met filters

Sommige anisotrope stoffen absorberen de gewone en de buitengewone go1ven in zeer verschillende mate. Onder deze omstandigheden wordt een elektromagnetische golf die een voldoend dik stuk van de stof doorloopt geleidelijk in één vlak gepolariseerd, omdat of de gewone of de buitengewone golf bijna volledig geabsorbeerd wordt.
Dit verschijnsel wordt dichroïsme genoemd en wordt geïllustreerd door de onderstaande figuur, waarin E0 de amplitude van de elektrische veldsterkte in de invallende golf is.
De invallende golf wordt gesplitst in een gewone en een buitengewone golf die respectievelijk evenwijdig met de Y- en Z-as gepolariseerd zijn.
Hun amplitudes zijn E0y en E0z.
Als E0z meer geabsorbeerd wordt dan E0y dan blijft ten slotte alleen E0y over, zodat het uittredende licht lineair is gepolariseerd.

Omdat dichroïsme het gevolg is van een verschil in absorptiecoëfficiënten, hangt het van de frequentie van de elektromagnetische golf af en een stof kan het verschijnsel bij bepaalde frequenties sterker vertonen dan bij andere. In het zichtbare gebied zijn er twee bekende voorbeelden van dichroïtische stoffen, namelijk toermal (aluminiumborosilicaat) dat vooral de gewone golf absorbeert en herapatiet (jodiumkininesulfaat) dat het ongemak heeft dat het zeer bros is, waardoor grote kristallen moeilijk te hanteren zijn. De stof wordt echter verwerkt in polaroid, dat bestaat uit vele kleine herapatiet kristallen die alle evenwijdig aan elkaar gericht zijn en in glas of celluloid ingebed. Tegenwoordig verwerkt men in polaroid vaak andere dichroïtische stoffen als polyvinylalcohol. Dichroïsme vormt één van de eenvoudigste en goedkoopste middelen licht te polariseren en de polarisatie van licht te analyseren. Een polaroidfilter geeft een bijna volledige polarisatie voor vrijwel het gehele zichtbare gebied. (uit fundamentele natuurkunde van Marcelo Alonso en Edward J. Finn)


Foto met polaroidfilter