NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Proef van Young met een enkele spleet

Voor de maxima geldt (ongeveer):
 
a = 0°    or    d sin a  =  (k + ½) l

b ... breedte van de spleet
a ... hoek
k ... orde van het maximum (1, 2, 3, ...)
l ... golflengte

 
Voor de manima geldt:
 
d sin a  =  k l

b ... breedte van de spleet
a ... hoek
k ... orde van het minimum (1, 2, 3, ...)
l ... golflengte