NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Teun Koops

Laatste keer aangepast:

Het foto-elektrisch effect

Een pas gepolijste, negatief geladen zinken plaat, verliest zijn lading als hij blootgesteld wordt aan ultraviolet licht. Dit fenomeen wordt foto-elektrisch effect genoemd.
Nauwkeurige onderzoekingen tegen het eind van de negentiende eeuw, wezen uit dat het foto-elektrisch effect ook bij andere materialen optrad maar alleen dan als de golflengte kort genoeg was. Het foto-elektrisch effect wordt waargenomen beneden een drempelwaarde die kenmerkend is voor het betreffende materiaal. Vooral het feit dat langere golflengten geen enkel effect hadden ook al was de lichtbundel zeer intensief, stelde de wetenschappers voor een raadsel.
Albert Einstein kwam uiteindelijk met de verklaring in 1905: Licht bestaat uit deeltjes ( fotonen ), en de energie van zo'n deeltje is rechtevenredig met de frequentie van het licht. Er is een zekere minimum energie nodig (afhankelijk van de materiaalsoort) om een elektron uit de oppervlakte van de zinkplaat of een ander vast lichaam los te maken (uittree-arbeid). Als de energie van een foton groter is dan deze drempelwaarde, kan het elektron worden uitgezonden. De volgende formule is een resultaat van deze uitleg:

E kin   =   h f     W

Ekin ... maximale  kinetische energie van een uitgezonden elektron
h ..... constante van Planck (6.62610-34 Js)
f ..... frequentie
W ..... uittree-arbeid