NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Teun Koops

Laatste keer aangepast:

Eerste wet van Kepler

Hoe is de vorm van een planetenbaan? De astronomen vanaf Ptolemeus tot aan Copernicus hadden een helder (maar verkeerd) antwoord op deze vraag: een planeet beweegt in een cirkelvormige baan of tenminste een baan die kan worden beschreven als een samenstelsel van cirkelvormige bewegingen. Het was Johannes Kepler die in 1609 afrekende met deze foute gedachte. Nadat hij de uitgebreide en nauwkeurige gegevens van Tycho Brahe had bestudeerd en geanalyseerd, ontdekte hij dat de planeten ellipsvormige banen hebben. De punten op een ellips hebben de eigenschap dat de som van hun afstanden tot de zogenoemde brandpunten constant is.

De eerste Wet van Kepler betreffende ongestoorde planeetbewegingen:
de baan van een planeet is een ellips en de zon bevindt zich in één van de brandpunten.