NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Proef van Young met een dubbele spleet

Voor de maxima geldt:
 
d sin a  =  k l

d ... afstand tussen twee spleten
a ... hoek
k ... orde van het maximum (0, 1, 2, ...)
l ... golflengte

 
Voor de minima geldt:
 
d sin a  =  (k + ½) l

d ... afstand tussen twee spleten
a ... hoek
k ... orde van het minimum (0, 1, 2, ...)
l ... golflengte