NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Cirkelbeweging met constante

hoeksnelheid

De richting en snelheid van een bewegend voorwerp zijn volgens de eerste wet van Newton (traagheidswet) constant als er geen krachten op het voorwerp werken. Bij een cirkelvormige beweging is de bewegingsrichting niet constant en dus moet er een kracht, de zogenoemde middelpuntzoekende kracht aanwezig zijn, die werkt in de richting van de draaias.
Deze animatie laat zien hoe de snelheid en versnelling verandert bij een cirkelbeweging met een constante hoeksnelheid (baansnelheid).