NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Ángel Franco García

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Oscilloscoop

Een elektron in een elektrisch veld zal door dat elektrisch veld versneld worden.
Als de beginsnelheid van een elektron 0 m/s is, zal deze het elektrisch veld verlaten met een snelheid v0.
Deze snelheid is te berekenen met behulp van

Omdat er maar één kracht op het elektron werkt, ondergaat deze een eenparig versnelde beweging en gelden de volgende formules:

In de condensator met een lengte L krijgt het elektron een uitwijking y. Voor die uitwijking geldt:


Na de condensator werken er geen krachten meer op het elektron en ondergaat deze een eenparige beweging.
De plaats waar deze het scherm raakt is: