NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Prisma: terugkaatsing en breking

Als een lichtstraal van de ene naar de andere stof gaat, kan er zowel breking als terugkaatsing optreden.