NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Spiegel en spiegelbeeld

Licht wordt teruggekaatst op een spiegel en wel op zo'n manier dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsing.