NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Ángel Franco García

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Lineaire deeltjesversneller

lineaire deeltjes versneller

Een moeilijkheid bij elektrostatische versnellers is dat de deeltjesenergie bepaald wordt door het totale potentiaal verschil. Omdat de elektrische veldsterkte in de versneller gegeven wordt door E = V/d , moet als V zeer groot is, de lengte van de versneller eveneens zeer groot zijn om te voorkomen dat het elektrische veld zo sterk wordt dat elektrische doorslag in de buis optreedt. De constructie van een zeer lange versnellerbuis levert echter verschillende moeilijkheden op. In een cyclische versneller kan men de lading een grote totale snelheid geven door deze vele malen een betrekkelijk klein potentiaalverschil te laten doorlopen.