NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteurs:
Sergey Kiselev en Tanya Yanovsky-Kiselev

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

De Laser

De laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) is een buitenbeentje: hij is voorspeld door Einstein en voor onmogelijk gehouden door Bohr, zelfs toen de vergelijkbare maser (in het microgebied) bleek te werken, had Bohr nog twijfels.
In een laser zorgt men voor veel aangeslagen atomen. Vanuit deze aangeslagen toestand vallen ze terug naar een metastabiele toestand waar zij hun energie niet meteen weer uitzenden.
Als één atoom een foton uitzendt, volgt door resonantie plotseling een lawine van fotonen.
Die schieten dan heen en weer tussen de twee spiegels aan weerskanten van de laser (deze zijn niet in de applet hieronder getekend) onderweg nieuwe lawines opwekkend. Fotonen die door één van spiegels ontsnappen, lopen precies met elkaar in de pas en hebben dezelfde energie. De bundel heet coherent: de lichtgolven hebben allen dezelfde fase, dezelfde frequentie en dezelfde richting.
Enkele toepassingen: afstandsmeting, hologram, oogoperatie, barcodering, cd, printer ....