NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Henrik Eriksson

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

De kernenergiecentrale

Bij een kernenergiecentrale is het erg belangrijk de processen voortdurend te controleren en bij te sturen.
In deze vereenvoudigde animatie kun jij bij een storing in een van de componenten ingrijpen om een ongeluk te voorkomen.
De tijd die je hebt om bij een storing in te grijpen is niet groot.
Probeer de reactor stabiel te houden.
Misschien moet u het scherm maximaliseren om het gehele applet te zien

Model van de energiecentrale

Dit applet is een vereenvoudigde simulatie van een kernenergiecentrale.