NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Konstantin Lukin

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Interferentie

De twee groene golven hebben bij het starten van het applet een gelijke amplitude en zijn in fase. De golflengte verschilt echter.
De blauwe golf is de som van de twee groene golven.