NAVIGATIE

Alle applets

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Laatste keer aangepast:

Alle applets in alfabetische volgorde


 1. Alle Ballen verzamelen
  Astronomische (lenzen) telescoop
  Beginsel van Fermat
  Beweging van een pingpongbal
  Biljarten en natuurkunde
  Breking deel 1
  Breking deel 2
  Breking van licht van lichtstralen
  Brug van Wheatstone
  Bohr, Schillenmodel van
  Bohr's theorie van het waterstofatoom
  Breking bij een dikke lens
  Breking bij een dikke lens, deel 2
  Breking en terugkaatsing bij een wateroppervlak
  Brownbeweging
  Brug bouwen
  Carnot kringloop Hwang
  Carnot kringloop Wang
  Cirkelbewegingen
  Cirkelbewegingen
  Combinaties van weerstanden, spoelen en condensatoren
  Condensatoren (DC)
  Cyclotron
  Dieselmotor
  Dieselmotor p-v-diagram
  Dopplereffect en schokgolf bij een bewegende puntbron
  Een voorbeeld van het Dopplereffect
  Draaistroom generator
  Druk in een vloeistof
  Eenparig versnelde beweging
  Eenparig versnelde beweging
  Eenparig versnelde beweging
  Elastische en onelastische botsing
  Veldlijnen van een elektrisch veld, deel 1
  Veldlijnen van een elektrisch veld, deel 2
  Fasen van de maan / Schijngestaltes
  Foto-elektrisch effect
  Foto-elektrisch effect
  Fourieranalyse
  Fourieranalyse: de verdieping
  Gaussische eliminatie
  Geladen deeltje in een elektromagnetisch veld*
  Geladen deeltje in een elektromagnetisch veld
  Gedwongen trillingen (Resonantie)
  Gedwongen oscillaties, wiskundige bijlage
  Gekoppelde slingers
  Gelijkstroom elektromotor
  Generator / Dynamo
  Golfbak -meerdere-
  Harmonische trilling
  Hefboom, Principe van een
  Hellend vlak
  Hoek- en baansnelheid
  Ideaal gas
  Ideaal gas
  Ionenmotor
  Impulsmoment en de 2de wet van Kepler
  In welke richting zal het rollen?
  Intensiteit van kleuren
  Interferentie van golven
  Katrollen
  Katrollen
  Kepler's eerste wet
  Kepler's tweede wet
  Kerncentrale
  Kleurmenging
  Kleurmenging zowel optisch als met verf
  Kleurrijke wereld
  Kogelbaan
  Kogelbaan: de verdieping
  Kogel- en cirkelbanen
  Kogelbaan met luchtwrijving
  Krachten (3) in evenwicht
  Krachten op een hellend vlak
  Laser
  Lawine veroorzaken
  LC-kring (elektromagnetische oscillatie)
  Lenzen en spiegels (hol en bol)
  Lenzenstelsels
  Licht en lenzen: lessenserie
  Lichtfilter
  Lineaire deeltjesversneller
  Lorentz-kracht
  Magnetisch veld rond een staafmagneet
  Magnetisch veld rond een geleider, deel 1
  Magnetisch veld rond een geleider, deel 2
  Magnetisch veld van een spoel
  Mengen van kleuren
  Middelpuntzoekende kracht
  Middelpuntzoekende kracht
  Multimeter
  Multimeter schematisch
  Newton's wieg
  Newton's tweede wet
  Omzetting van eenheden
  Oppervlakte golven
  Opwaartse kracht in vloeistoffen
  Oscilloscoop
  Oscilloscoop
  Parachutist
  Periodieke tabel van Mendelejev
  Plaats- en snelheid-tijd diagrammen
  Plaatsbepaling van een supersonisch vliegtuig
  Polarisatie van golven
  Polarisatiefilters
  Potentiometer
  Prisma
  Proef van Thomson
  Pythagoras, stelling van
  Racende ballen
  Radioactief verval
  Radioactief verval
  Radioactief verval
  Radioactief verval (series)
  Reactietijd
  Reactietijd en ongelukken
  Reflectie en refractie van golven
  Regenboog
  Relatieve snelheid en referentiekader
  Relativiteitsprincipe
  Resultante van krachten
  Rutherford´s verstrooing 1
  Rutherford´s verstrooing 2
  Schuifmaat
  Schuine worp
  Schuine worp
  Serie en parallel geschakelde weerstanden
  Significante cijfers
  Slang bedwingen
  Slinger
  Spectra van verschillende gas ontladingen
  Spectra van elementen in aangeslagen toestand
  Spectrum van aluminium gas ontlading
  Spectrum van argon gas ontlading
  Spectrum van calcium gas ontlading
  Spectrum van helium gas ontlading
  Spectrum van ijzer gas ontlading
  Spectrum van koolstof gas ontlading
  Spectrum van krypton gas ontlading
  Spectrum van magnesium gas ontlading
  Spectrum van natrium gas ontlading
  Spectrum van neon gas ontlading
  Spectrum van silicium gas ontlading
  Spectrum van stikstof gas ontlading
  Spectrum van waterstof gas ontlading
  Spectrum van xeon gas ontlading
  Spectrum van zuurstof gas ontlading
  Spectrum van zwavel gas ontlading
  Spiegel en spiegelbeeld
  Spiegelen met twee vlakke spiegels
  Spiegelspel
  Staande longitudinale golven
  Staande transversale golven
  Stirlingmotor
  Wet van Stokes
  Wet van Stokes Re«1
  Wet van Stokes Re«1 deel 2
  Wet van Stokes Re»1
  Wet van Stokes Re»1 deel 2
  Stoommachine
  Stuiterende ballen: restitutiecoëfficiënt
  Superpositie van twee pulsen
  Terugkaatsing en breking van vlakke golven
  Terugkaatsing met een los/vast uiteinde
  Tijddilatatie
  Transformator
  Transversale en longitudinale golven
  Transversale lopende golf
  Trillende veer
  Trillingen: een harmonisch trillend voorwerp
  Trillingen; de slinger
  Tweetaktmotor
  Vectoren ontbinden
  Vectoren optellen
  Vectoren optellen 3D
  Veerkracht en een harmonische trilling
  Verkeerdoorstroming
  Verkeerslichten en doorstroming
  Vindt de kortste weg; beginsel van Fermat
  Vier cilinder motor
  Viertaktmotor
  Vis: de wereld volgens een
  Voortplanting van elektromagnetische golven
  Vrije val
  Waterstof 3D-geplot
  Welke verdwijnt er?
  Wet van Behoud van impuls: centrale botsingen
  Wet van Behoud van Impuls: niet-centrale botsingen
  Wet van Ohm
  Wetten van Kepler
  Wie verdwijnt er?
  Verschuivingswet van Wien
  Wisselstroomschakeling
  Wrijvingskracht
  Proef van Young -golfbak-
  Proef van Young -golfbak-
  Proef van Young -golfbak-
  Proef van Young met een enkele spleet
  Proef van Young met een enkele spleet
  Proef van Young met een dubbele spleet
  Proef van Young met meerdere spleten 1
  Proef van Young met meerdere spleten 2
  Proef van Young met deeltjes
  Zwaartepunt
  Zwevingen
  Zwevingen
  Zwevingen
  Biot-Savart Law
  buoyant
  Clipping Circuit
  (DC)V-RLC circuit simulation
  Buoyant Force
  RLC circuit (AC)
  Dick Christoph
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Anderson
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Dick Christoph
  Fu-Kwun Hwang
  Xing Min Wang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt

  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Klaus Wetzstein
  Xing Min Wang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Klaus Wetzstein
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Onbekend
  Onbekend
  Onbekend
  Sergey en Tanya Yanovsky
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Dick Christoph
  Fu-Kwun Hwang
  Ángel Franco García
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Tim Tyler
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Ángel Franco García
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Ángel Franco García
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Henrik Eriksson
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Sergey en Tanya Yanovsky
  Dick Christoph
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  T. de Hoog en R. Hermus
  Fu-Kwun Hwang
  Ángel Franco García
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Onbekend
  Onbekend
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Heiko Hauenstein
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Onbekend
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Ángel Franco García
  Ángel Franco García
  Onbekend
  Onbekend
  Fu-Kwun Hwang
  Davidson College
  M. Ruder en A. Baumgartner
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Ángel Franco García
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Onbekend
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Michael Fowler
  Onbekend
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Michael Fowler
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Dick Christoph
  Walter Fendt
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  John Talbot
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Surendranath
  Klaus Wetzstein
  Ángel Franco García
  Ángel Franco García
  Ángel Franco García
  Ángel Franco García
  Ángel Franco García
  Klaus Wetzstein
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  J.J Rousseau
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Klaus Wetzstein
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Klaus Wetzstein
  Klaus Wetzstein
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Onbenkend
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Walter Fendt
  Sergey en Tanya Yanovsky
  Walter Fendt
  Walter Fendt
  Onbekend
  Onbekend
  Onbekend
  Walter Fendt
  The Soundry
  Walter Fendt
  Konstantin Lukin
  Walter Fendt
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang
  Fu-Kwun Hwang