NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Ángel Franco García

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Hoek en baan snelheid

In dit applet wordt gekeken naar de hoek- en baansnelheid. Dit wordt gedaan aan de hand van een fiets.

In het grote wiel is een kleiner wiel getekend. De wielen zitten aan elkaar vast. Beide wielen leggen in dezelfde tijd dezelfde hoek af. Ze hebben dus dezelfde hoeksnelheid.   Het linker en rechter wiel bewegen zich voort met dezelfde baansnelheid oftewel elk wiel legt in dezelfde tijd dezelfde afstand af. Vergelijken we het rechter met het linker wiel dan zien we dat het kleine wiel vaker dan het groter wiel moet ronddraaien om met gelijke snelheid als het grotere wiel voort te bewegen.
Het kleinere wiel heeft dus een grotere hoeksnelheid van het grote wiel

Het verband tussen de baan- en hoeksnelheid is:

De bovenstaande twee bladen zijn door middel van een ketting met elkaar verbonden. Daardoor hebben zij dezelfde baansnelheid.
De baansnelheid van het voorblad is: vc=w1·r1
De baansnelheid van het achterblad is: vc=w2·r2
De verhouding tussen de twee hoeksnelheden w1 en w2 is
w1·r1 = w2·r2

In de tijd t dat de ketting zich verplaatst heeft over de afstand AB is het voorste blad gedraaid over een hoek θ1 en het achterste blad over θ2.
Daardoor ontstaant de relatie θ2·r2= θ1·r1

N.B.
Het achterblad heeft dezelfde hoeksnelheid als het achterwiel.