NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Brownbeweging

Als wij door een microscoop zeer kleine deeltjes bekijken die zich in een vloeistof bevinden, zien wij dat deze deeltjes voortdurend onregelmatige bewegingen uitvoeren.
Men noemt dit de brownbeweging van de deeltjes naar de Engelse plantkundige Brown die het verschijnsel in 1827 heeft ontdekt.
Hier in deze animatie kijken we naar de Brownbeweging bij gasmoleculen.
Hoewel er gemiddeld aan alle kanten evenveel moleculen tegen een groot deeltje botsen, zal er gedurende korte tijd het aantal botsingen aan één kant groter zijn dan aan de tegenovergestelde kant waardoor het deeltje gaat bewegen. Even later is het aantal botsingen aan de andere kant weer groter en gaat het deeltje in de andere richting bewegen. Het deeltje zal dus een zigzagbeweging uitvoeren ten gevolge van de tegen het deeltje botsende moleculen.