NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Ángel Franco García

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Elektromagnetisch veld


Een lading die zowel een elektrisch als magnetisch veld doorloopt ondervindt twee krachten: Met
q de lading (C)
E het elektrisch veld (N/C)
v de snelheid van het deeltje (m/s)
B het magnetisch veld (T).Elektrisch veld De richting van het elektrisch veld in een condensator is gedefinieerd aan de hand van een positief geladen deeltje. De richting van de kracht die deze ondervindt is gelijk aan de richting van het elektrisch veld. De kracht (Fe= q·E) die de lading ondervindt in het elektrisch veld is een constante kracht en dus ondergaat de lading een eenparige versnelde beweging. Daarbij horen de volgende formules:

Bij een condensator met een lengte L kan de uitwijking y bij het verlaten van de condensator van de lading met een beginsnelheid v0 berekend worden met behulp van

De positie x waar de lading de condensator, met een afstand d tussen de platen, zal raken wordt gegeven door

Magnetisch veld De Lorentzkracht die op een bewegende lading werkt is gelijk aan
Fm = q·v·B

Omdat de lorentzkracht de enige kracht is die er voor zorgt dat dit deeltje in een magnetisch veld een cirkelbeweging maakt kunnen we deze gelijk stellen aan de middelpuntzoekende kracht.

De richting van de Lorentzkracht kunnen we vinden met de zogenaamde rechterhand regel.

leftrightElektrisch en magnetisch veld In het bijzonder geval dat deze twee krachten evengroot maar tegengesteld van richting zijn geldt:

In de tekeningen hieronder is deze situatie voor drie mogelijke combinaties weergegeven.