NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Onbekend

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Veldlijnen van een elektrisch veld

deel 2


Een elektrisch veld kan voorgesteld worden met behulp van veldlijnen; dit zijn lijnen die ieder punt raken aan de richting van de veldsterkte in het punt.
Als er verschillende ladingen aanwezig zijn, is de resulterende elektrische veldsterkte de vectorsom van de veldsterkte van de afzonderlijke ladingen, dus

waarin
E de elektrische veldsterkte (N/C)
q de lading (C)
is de primitiviteit van het vacuüm: 8,854 x 10-12 C2 N-1 m-2
er de eenheidsvector in de radiale richting van de lading q is.

Als er en continue ladingsverdeling aanwezig is, verdelen we die in kleine ladingselementen dq en vervangen we de som van de integraal door:

De integraal moet genomen worden over de gehele ruimte waarin de ladingen zich bevind.