NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Onbekend

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Veldlijnen van een elektrisch veld

deel 1


De elektrostatica beschrijft de wisselwerking tussen twee geladen deeltjes die ten opzichte van de waarnemer in rust zijn (of met een zeer kleine snelheid bewegen).
De Franse ingenieur Charles A. de Coulomb (1736-1806) beschreef deze wisselwerking in de wet van Coulomb.
Deze luidt:
de kracht tussen twee geladen deeltjes is evenredig met hun ladingen,
omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand
en gericht langs de verbindingslijn van de deeltjes.

Deze kan wiskundig uitgedrukt worden in:
waarin r de afstand is tussen q en q’ is, F de kracht op elke lading en Ke een constante is.

Het gebied waarin een stilstaande elektrische lading een kracht ondervindt, wordt een elektrisch veld genoemd.
De kracht is het gevolg van de aanwezigheid van andere ladingen in dat gebied.
De elektrische veldsterkte E wordt gedefinieerd door:
F = q E

Een elektrisch veld kan voorgesteld worden met behulp van veldlijnen; dit zijn lijnen die ieder punt raken aan de richting van de veldsterkte in het punt.
De veldlijnen van een elektrisch veld van twee ladingen worden weergegeven in het applet hieronder.