NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Klaus Wetzstein

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Draaistroom generator

De generatoren die voor onze energievoorziening zorgen zijn zo gebouwd dat zij drie verschillende wisselspanningen opwekken.
De generator bevat 3 spoelen, die gelijkmatig verdeeld zijn over de generator. Dit betekent een hoek van 120 graden tussen aanliggende twee spoelen.
Op het moment dat de magneet langs de spoel gaat, wordt er een inductie spanning in die spoel opgewekt.
Als de magneet één volledige omwenteling heeft gemaakt, is er drie keer een inductie spanning opgewekt.
De fasen van die inductie spanningen zijn 120 ten opzichte van elkaar verschoven.
Drie fasen wisselstroom wordt ook wel draaistroom of krachtstroom genoemd.

Let op: Als je de drie wisselstromen vectorieel optelt, is de som op elk moment nul.

De draaistroom kan op twee manieren geschakeld worden:

Drehstrom

De in de tijd variabele spanning op het aansluitpunt R - S is het verschil tussen de spanningen tussen de aansluitpunten R - N en S - N.

Effektivwerte
De effectieve waarde van een wisselspanning is gelijk aan de waarde van een gelijkspanning die in een weerstand per tijdseenheid evenveel warmte ontwikkelt als de wisselspanning.
Dus geldt:
Formel
met
Umax= maximale waarde van de spanning.