NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicumlokaal

Contact

Auteur:
Fu-Kwun Hwang

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Plaatsbepaling van een

supersonisch vliegtuig

Als een vliegtuig sneller dan het geluid vliegt, ontstaat er een schokgolf.
In de figuur hiernaast vliegt een vliegtuig van A naar B.
De waarnemer staat bij punt C.
Het geluid dat in A geproduceerd wordt, gaat langs het pad AC.
De waarnemer hoort het geluid als het vliegtuig zich ergens tussen A en B in bevindt.
Omdat het vliegtuig zich met grotere snelheid (V) t.o.v. de geluidssnelheid (Vs) verplaatst is de afstand AB veel groter dan AC.
DC is de weg die het geluid aflegt dat in punt D uitgezonden werd en in de richting van de waarnemer gaat. Als AC/Vs groter is dan AD/V +DC/Vs, dan is het geluid dat in D uitgezonden werd eerder in punt C dan het geluid dat in A gemaakt werd. Dus je hoort een geluid later dan een ander geluid dat eerder geproduceerd werd.
Wat hoor je als een supersonisch vliegtuig overvliegt?
Kun je de richting aanwijzen waar het vliegtuig is als je het hoort?
Al deze vragen kunnen m.b.v. de onderstaande animatie worden opgelost.

Aanwijzingen voor de animatie

  1. Klik op "Start" om met de animatie te beginnen.
    Het programma tekent de wegen die het geluid vanaf de verschillende plaatsen naar de waarnemer aflegt. Op het punt waar de blauwe wegen elkaar kruisen staat de waarnemer.
  2. De animatie stop als de schokgolf de waarnemer bereikt.
    Klik een tweede keer op "Start" om de volgorde waarin het geluid bij de waarnemer aankomt weer te geven.
  3. De verhouding tussen de vliegtuigsnelheid en die van het geluid is in het "tekstveld" te veranderen.
  4. Klik met de rechter muisknop en de animatie wordt tijdelijk stopgezet, totdat je een tweede keer klikt.

  • Het Dopplereffect wordt ook uitgelegd in Dopplereffect en schokgolf bij een bewegende puntbron.